FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Събиране и обработка на лични данни

Запознай се с подробна информация какви данни обработваме, когато използваш услугите ни.

1. Общи условия

Onetwo.bg е марка собственост на ЕАРИ ЦЕНТРАЛ ЕООД, ДДС №117539430, регистрирано в Търговския Регистър под №117539430, със седалище в България, Русе, ул. Сакар Планина №36, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, гарантира че няма да злоупотребява и предава личната ти информация на трети лица.

Личните ти данни няма да бъдат предавани на трети лица, с изключение на случаите, когато това се изисква от закона или с твоето съгласие, за да можем да ти предоставим определен тип услуги.

Ние от onetwo.bg не изпращаме спам или непоискани съобщения, с изключение на тези, за които си дал своето съгласие.

В случай, че на по-късен етап не желаеш да получаваш наши съобщения, можеш да използваш формата за отписване или да се свържеш с нас на hello@onetwo.bg.

2. Декларация за поверителност

Всички дигитални дейности извършвани от Дружеството са в съотвествие с Българското и Европейското законодателство. Съгласно Закона за защита на личните данни от 01.01.2002 год. Дружеството е регистрирано като оператор на лични данни под №424703.

Дружеството събира и обработва лични данни, за да предостави и подобри своите услуги, което го превръща в „Администратор на лични данни“ в съотвествие със закона за защита и обработка на личните данни.

3. Събиране и обработка на лични данни

Всеки може да посети уебсайта на Дружеството без да оповестява своите лични данни. Под лични данни се разбира всяка информация за регистрирани или нерегистрирани потребители, които могат да бъдат идентифцирани пряко или непряко.

Въпреки това, има случаи, които не предоставят записването на необходимия минимум от информация посочена във формата за регистрация или други интернет страници на уебсайта на Дружеството, за да достигне до условията за предоставяне на определени услуги или продукти, включая и следпродажбена помощ. Ако направиш покупа на уебсайта на Дружеството или по телефона автоматично се съгласяваш с общите Правила и условия. Не забравяй, че влизаш и в договорни отношения със същото. От теб се изисква да предоставиш лична информация, която е необходима за сделката.

Дружеството може да събира следната информация: име, дата на раждане, пол, имейл адрес, адрес за доставка, телефон, номер на мобилен телефон, възраст и други метрични данни. Дружеството може да запазва твоята информация.

По силата на доброволната регистрация на интернет страницата на Дружеството или в случай, че направиш поръчка, ти се съгласяваш с обработката на личните ти данни в нашата собствена дигитална система, ръчно или автоматично. Ако не си съгласен, то ти имаш право да не използваш този уебсайт и да не предоставяш своята лична информация.

4. Други методи за събиране на лични данни

Освен предоставянето на лични данни чрез сайта, ти можеш да предоставиш своята лична информация и по телефон, в момент на поръчка. В този случай, ще те помолим за твоето съгласие за обработване на личните ти данни, ако такова съгласие се изисква по закон.

5. Цел на обработка на лични данни

Дружеството обработва личнните данни за следните цели:

Онлайн пазаруването в www.onetwo.bg включва обработването на списък с необходими документи, свързани със сделките за продажба, както и гаранционно и след гаранционно обслужване.

6. Използване и предоставяне на лични данни на трети лица

Дружеството използва личните данни само за цели, свързани с бизнес дейности посочени в настоящата декларация за поверителност. Дружеството няма да предоставя твоите лични данни на трети лица при никакви обстоятелства. Служителите на Дружеството са длъжни да спазват поверителност в съотвествие със законите на Република България.

7. Оповестяване на лични данни

Личните данни могат да бъдат разкривани на други лица за други цели, които са изрично упоменати по договор, който е необходмо да бъде придружен от допълнителен договор за Конфиденциалност. Дружеството може да използва услугите на други фирми, които могат да извършват действия от негово име като доставки, изпращане на пощенски или електронни писма, изпращане на текстови съобщения (SMS), маркетинг, обработка на онлайн плащания. Тези лица ще имат достъп до лични данни, които са необходими за изпълнението на тези услуги, но не могат да бъдат използвани за други цели.

8. Автоматично записана информация (не включва лични данни)

При достъпване на уебсайта на Дружеството (като нерегистриран потребител) се записва автоматично следната информаци: интернет браузър, брой посещеня, средно време прекарано на уебсайта и др.. Информацията се използва за обратна връзка с цел подобряване на изгледа, съдържанието и функционалностите, които ти предлагаме. Твоите данни се обработват допълнително, но не се предоставят на трети лица, освен ако не е изрично упоменато.

9. Бисквитки

Бисквитките са малки файлове, които са временно съхранявани на твоя твърд диск. Те позволяват на нашият уебсайт да идентифицира устройството, от което го достъпваш на по-късен етап. Дружеството използва бисквитки само за събиране на информация относно използването на уебсайта. Данните от бисквитките са анонимни и не представляват лични данни. Можеш да си отдъхнеш! :) Уеб сигналите, известни също като пиксели или маркери за действие, могат да бъдат изпозлвани в интернет страниците на Дружеството . Уеб технологията позволява на Дружеството да проследи твоите действия, анонимно разбира се, когато достъпваш определени линкове, ключови елементи или графични обекти. Можеш да спреш своите бисквитки по всяко време, използвайки настройките на браузъра си.

10. Сигурност

Дружеството гарантира, че ще защитава личната ти информация съгласно правилата на ЕС и Закона за защита на личните данни на Република България, както и че ще предприеме всички мерки, организационни и персонални, съгласно директивите на ЕС или Република България, за да го направи безупречно.

11. Непълнолетни потребители

Ако си родител или настойник учи децата ти да използват личните си данни безопасно и отогворно в Интернет. Ако четеш това и си на възраст по-малка от 18 години не трябва да предаваш своите лични данни без съгласието на родителите ти или твоите настойници. Дружеството няма да събира лична информация от никого на възраст под 18 години, няма да използва подобна информация по никакъв начин, нито да я разкрива пред трети страни.

12. Връзки към други сайтове

Тази декларация за поверителност се отнася за www.onetwo.bg . Някои от уеб страниците може да съдържат връзки към други сайтове. Препоръчваме ти да прочиташ внимателно съдържанието и информацията ако си пренасочен към страница на друг сайт. Дружеството не може да гарантира за предоставената информация на други сайтове, както и не може да гарантира за нейната конфиденциалност.

13. Право на информация и Бюлетин

Имаш право да изиксваш всякаква информация свързана с политиката на поверителност на Дружеството или Общите правила и условия на адрес hello@onetwo.bg.

Ако не желаеш да получаваш бюлетин, може да използваш формата за отписване или да се свържеш с нас на адрес hello@onetwo.bg.

TOP